• Algemeen Coördinator

    De algemeen coördinator is de spil tussen de vereniging en de teams. Algemeen coördinatoren verzorgen de communicatie naar leiders en trainers van standaard- en selectieteams met betrekking tot algemene zaken zoals kleding, materiaal, wedstrijden en voortgang ontwikkeling spelers/speelsters van standaardteams. Ook heeft de algemeen coördinator een adviserende rol ten aanzien van de teamindelingen en aanstelling trainers/leiders van de standaardteams.

    De algemeen coördinator is er verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen de vereniging en teams. Plant en faciliteert bijeenkomsten zoals een seizoenstart en voortgangsgesprekken met standaardteams. Ook stimuleert hij of zij het organiseren van diversen activiteiten binnen de vereniging.