• Arbitragebeleid

  OSC is een voetbalvereniging waar iedereen zich welkom kan voelen. Het moet prettig zijn om bij OSC te zijn. Zowel op het veld als daarbuiten. Om dat te waarborgen vindt OSC het belangrijk dat iedereen zich aan de gedragsregels van de vereniging houdt en Fair Play nastreeft.

  OSC heeft er daarom voor gekozen om een arbitragebeleid te voeren dat gebaseerd is op de uitgangspunten van het KNVB|ARAG Fairplay certificaat: binnenhalen, begeleiden, belonen, behoud, beëindigen en borgen.

  Goede scheidsrechters zorgen er samen met spelers en trainers voor dat wedstrijden sportief en plezierig verlopen. Om dat nu en in de toekomst te kunnen realiseren is beleid nodig waarin aandacht is voor werving, opleiding, uitrusting, begeleiding, training, zichtbaarheid en waardering van scheidsrechters.

  Het Arbitragebeleidsplan maakt onderdeel uit van het totale beleid van OSC en heeft als doel om nu en in de toekomst voldoende opgeleide VSR te hebben die wekelijks thuiswedstrijden van jeugd- en seniorenteam leiden. Het streven is om ieder seizoen minstens 75% van alle thuiswedstrijden te voorzien van een VSR. 

  Om dat te kunnen realiseren is opleiding, uitrusting, begeleiding en training nodig van vrijwilligers die graag VSR willen zijn. De VSR moet zichtbaar zijn binnen de vereniging en waardering ervaren voor zijn rol in het voetbal en zijn geleverde inspanningen.  

  De scheidsrechterscommissie van OSC is verantwoordelijk voor het arbitragebeleid en heeft als doel om voldoende opgeleide scheidsrechters aan te kunnen stellen bij thuiswedstrijden van OSC jeugd en seniorenteams die op een heel veld gespeeld worden.

  Om in de toekomst voldoende opgeleide VSR te hebben, moeten er jaarlijks meerdere mensen geworven worden. De scheidsrechterscommissie richt zich bij het werven ervan op alle doelgroepen: junioren, senioren, man, vrouw, leden en niet leden.