• Voetbal Technisch beleidsplan

  2022-2025
  Versie 2.2024

 • Inhoud

  • Inleiding
  • Visie
  • Doelstelling jeugd
  • Doelstelling senioren heren
  • Doelstelling senioren dames
  • Ontwikkelen en spelplezier
  • Speelwijze/spelopvatting
  • Keepers
  • Talentontwikkeling individuele beoordeling
  • Speeltijd/wisselbeleid
  • Nieuwe leden
  • Technische Commissie
  • Technisch Coördinator
  • Algemeen Coördinator
  • Trainers
  • Teamindeling
  • Inleenbeleid
  • Video analyse
  • Kleding, accommodatie en materialen
  • Toernooien
 • Inleiding

  In de AVL van 8 oktober 2021 is aangegeven dat het technisch beleidsplan 2016 -2021 door de Technische Commissie herschreven zou worden passende bij het huidige tijdsbeeld en de kernwaarden en visie van v.v. OSC.

  Het voetbaltechnisch beleidsplan is het fundament beschreven over het technisch beleid voor de seizoenen 2022-2025. Na toetsing en vaststelling door het bestuur kan dit voetbaltechnisch beleidsplan in de praktijk ten uitvoer gebracht worden.

  v.v. OSC is gegroeid naar een grote club met een grote maatschappelijke betrokkenheid voor verschillende doelgroepen:

  • Standaard teams jeugd (jongens en meisjes)
  • Selectieteams jeugd (jongens en meisjes)
  • Standaard teams Senioren (heren en dames)
  • Selectieteams Senioren (heren en dames)

  Het Technisch Beleidsplan is voornamelijk gericht op het investeren in spelers/speelsters waarbij ontwikkelen en plezier voorop staan. Doel is een vloeiende doorstroom te creëren van jeugdspelers naar de heren- en damesteams.

 • Visie

  v.v. OSC ambieert een sterke voetbalcultuur, sterk vrijwilligerscorps en maatschappelijke betrokkenheid in de omgeving. Op basis hiervan heeft het OSC-bestuur drie belangrijke doelstellingen geformuleerd, namelijk dat:

  1. v.v. OSC een ‘échte’ voetbalcultuur uitademt waarbij naast het ‘wij-gevoel’ het credo ‘zinvol winnen’ niet alleen de ambitie aangeeft om met ‘selectie elftallen’ het hoogste niveau na te streven. Promotie van OSC Heren-1 naar minimaal de 3e klasse KNVB en van OSC-dames 1 naar de 1e klasse KNVB is wel essentieel en inspireert de gewenste continuïteit en de doorstroming vanuit andere elftallen.
  2. Maar juist ook vanuit het oogpunt van ‘sportief’ en ‘respectvol’ met elkaar omgaan op basis van gedeelde normen en waarden.
  3. v.v. OSC over voldoende vrijwilligers beschikt, tenslotte is een sterk korps vrijwilligers de kurk waar een sportvereniging op drijft waarbij elk OSC lid of ouders van jeugdige OSC leden een verantwoordelijkheid hebben, dit in het kader van ‘wij zijn en maken één OSC’; 
  4. v.v. OSC een maatschappelijk betrokken voetbalvereniging is die in staat is verbinding te houden en te krijgen met diverse ontwikkelingen in haar omgeving vanuit zowel ledenbehoud als toekomstige groei van leden. Dit doen we door naast voetbal gerelateerde zaken mede in licht van de ‘Breedtesport’, ook aandacht te blijven houden voor maatschappelijke thema’s en bijbehorende evenementen;

  Als v.v. OSC willen we alle leden de mogelijkheid bieden om zijn of haar voetbaltalent (verder) te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Voor OSC is het belangrijk dat er aandacht is voor ontwikkeling van de spelers/speelsters ongeacht het talent.

 • Doelstelling jeugd

  Doelstelling is alle jeugdselectieteams op minimaal hoofdklasse/divisie niveau te laten spelen. Standaardteams worden op niveau ingedeeld, uitgangspunten hierbij zijn plezier, uitdaging en ontwikkeling van spelers/speelsters van alle teams.

  Het streven is alle selectieteams vanaf de onder 13 te voorzien van een gekwalificeerde trainer (zie functieprofiel selectie trainer). De selectietrainer wordt aangesteld door de Technische Commissie. Eventuele uitzonderingen ter goedkeuring van het bestuur. Bij standaardteams zal voor de rol van trainer een beroep worden gedaan op vrijwilligers, denk hierbij aan ouders of indien beschikbaar eigen leden uit de jeugd/senioren. Trainers van standaardteams worden aangesteld door de Technische Commissie op advies van de Technisch Coördinator en Algemeen Coördinator. Van trainers verwachten we onafhankelijkheid en objectiviteit ten opzichte van alle spelers/speelster en iedereen op gelijke wijze te behandelen.

  Indeling van teams is de verantwoordelijkheid van de Technisch Commissie. De selectieteams worden door de Technisch Coördinator samengesteld, de selectietrainer heeft hierin een adviserende rol. Bij de samenstelling van de  standaardteams heeft de Algemeen Coördinator een adviserende en ondersteunende rol. De definitieve teamindelingen worden door de Technisch Coördinator voor akkoord aan de Technische Commissie voorgelegd. De Technische Commissie stelt na overleg vast.

  • In de jaarlagen onder 7 en onder 8 staat het spelplezier voorop waarbij nog niet op spelniveau wordt ingedeeld.
  • In de jaarlagen van onder 9 tot en met onder 20 wordt er ingedeeld op spelniveau (standaardteams en selectieteams).
  • In de jaarlagen onder 7 tot en met onder 11 is het voor meisjes op verzoek mogelijk bij de jongens te voetballen (indien mogelijk met betrekking tot de verhouding aantallen jongens/meisjes). Vanaf de MO13 spelen de jongens bij de jongens en de meisjes bij de meisjes, uitzonderingen ter beoordeling van de Technisch Commissie.
 • Doelstelling senioren heren

  De ambitie is het eerste en tweede heren team te laten groeien naar een zo hoog mogelijk niveau. Doelstelling voor heren 1 is minimaal een stabiele derdeklasser te worden en heren 2 op minimaal 2e klasse actief te laten zijn, beide met attractief en aanvallend voetbal (kernwaarden positief, inzet, teamspirit). Door met het eerste en tweede elftal op een hoger niveau te spelen wordt het voor jeugdspelers aantrekkelijker bij OSC te blijven voetballen wanneer ze de overstap naar de senioren maken. Streven is een eerste- en tweede elftal met veel zelf opgeleide spelers voor herkenbaarheid met een eigen identiteit en clubgevoel.

  Het eerste en tweede elftal worden voorzien van een gekwalificeerde trainer (zie functieprofiel selectietrainer). Om een goede aansluiting vanuit de jeugd te stimuleren en te borgen werken de trainers van het eerste, tweede en JO19 team samen met veel overleg.

  De standaard herenteams worden op niveau ingedeeld op basis van kwaliteiten en behoeftes. Standaard herenteams worden getraind door vrijwilligers. Van trainers verwachten we onafhankelijkheid en objectiviteit ten opzichte van alle spelers en iedereen op gelijke wijze te behandelen.

  Indeling van het eerste en tweede heren team is de verantwoordelijkheid van de Technisch Coördinator in samenspraak met de hoofdtrainer van heren 1. De definitieve teamindelingen dienen door de Technisch Coördinator en hoofdtrainer van heren 1 voor akkoord aan de Technische Commissie worden voorgelegd.

 • Doelstelling senioren dames

  De ambitie is het eerste damesteam uit te laten komen in de eerste klasse met attractief en aanvallend voetbal (kernwaarden positief, inzet, teamspirit).  De standaard damesteams worden op niveau ingedeeld op basis van kwaliteiten en behoeftes. Streven is dames de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en waar mogelijk door te laten groeien naar dames 1. Ambitie is het damesvoetbal aantrekkelijk te maken voor doorstromende jeugdspeelsters en ambitieuze voetbalsters uit de regio.

  Het eerste damesteam wordt voorzien van een gekwalificeerde trainer (zie functieprofiel selectietrainer). Een tweede damesteam wordt afhankelijk van het niveau en ambities van de betreffende dames ingedeeld op en uitdagend en passend niveau. Hier zal ook de rol van de trainer op worden afgestemd. Standaard damesteams worden getraind door vrijwilligers. Van trainers verwachten we onafhankelijkheid en objectiviteit ten opzichte van alle speelster en iedereen op gelijke wijze te behandelen.

  Indeling van het eerste en tweede damesteam is de verantwoordelijkheid van de Technisch Coördinator in samenspraak met de hoofdtrainer van dames 1. De definitieve teamindelingen dienen door de Technisch Coördinator en hoofdtrainer van dames 1 voor akkoord aan de Technische Commissie worden voorgelegd.

 • Ontwikkelen en spelplezier

  Het ontwikkelen van spelers/speelsters en spelplezier staan centraal. Door te leren, oefenen en plezier te maken zullen spelers/speelster groeien naar een hoger niveau. Doel is alle teams te voorzien van enthousiaste en positief ingestelde trainers die spelers/speelsters zowel op individueel als teamniveau kunnen laten groeien. Ontwikkelen gaat samen met vallen en opstaan, het is daarom belangrijk dat trainingen op een enthousiaste wijze worden verzorgd en er altijd positief en opbouwend wordt gecoacht.

 • Speelwijze/spelopvatting

  De Technische Commissie van v.v. OSC streeft een aanvallende en attractieve speelwijze na die aantrekkelijk is voor speler en toeschouwer. Uitgangspunt is dat alle OSC 11-tallen indien mogelijk in een herkenbaar systeem spelen gebaseerd op het 1-4-3-3 spelsysteem. Opbouwend vanuit de keeper, met hoog druk zetten, als team en met veel balbezit gericht op het creëren van zoveel mogelijk kansen. Dit met de kernwaarden positief, inzet, en team. 

  Het hanteren van een eenduidige speelwijze binnen de hele vereniging ondersteunt het opleiden van de jeugd en geeft spelers houvast bij het doorgroeien naar andere teams of het krijgen van een andere trainer.

  Voor de ontwikkeling en het leerproces van jeugd is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de leeftijdsspecifieke kenmerken. Door het trainingsaanbod aan de leeftijdsspecifieke kenmerken aan te passen sluit het zijn spelers/speelsters beter in staat het aanbod te begrijpen en tot uitvoering te brengen. Het trainingsaanbod moet tegelijkertijd ook aantrekkelijk en uitdagend zijn, het moet spelers prikkelen om zichzelf te ontwikkelen.

  Doel is zowel het individu als het team op een zo hoog mogelijk spelniveau te krijgen. Uitgangspunt is alle teams (standaard- en selectieteams) met plezier te laten spelen en trainen op een passend en uitdagend niveau.